Medical taping

Medical Taping (kinesiotaping) is een vorm van tapen met speciale elastische tape, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, het zelfherstellend vermogen van het lichaamn en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur.
Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen.
Al snel bleek dat medical taping zo veelzijdig te zijn dat er naast de behandeling van spieren ook vele andere toepassingsgebieden bestaan.
In tegenstelling tot de conventionele tapemethode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tapemethode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering. Activeren in plaats van fixeren met als resultaat een sneller herstel.

Categorie: